WMO

WMO

Mensen (weer) laten deelnemen aan de maatschappij – dit is een belangrijk doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een voorbeeld van deze hulp is dagbesteding. Dit is mogelijk bij Zorghond Nederland. De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor vergoedingen. Daarvoor kun je terecht bij het Wmo-loket of bij het sociaal wijkteam van de gemeente (dat verschilt per gemeente). Maar natuurlijk kun je ook eerst bij ons aankloppen. Dan geven wij je uitgebreid uitleg. En we kunnen alvast kijken of je voldoet aan de eisen. 

Aanvragen

De procedure loopt als volgt: je krijgt een gesprek met iemand van de gemeente (een wijkteammedewerker of consult Wmo). Tijdens dat gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin alle afspraken worden vastgelegd. Wij kunnen je ondersteunen tijdens deze gesprekken. Des te eerder kun je bij Zorghond Nederland aan de slag.

Als je voor een persoonsgebonden budget (pgb) kiest om deze zorg te financieren, dan heb je de volledige vrijheid om je dagbesteding te doen bij de persoon of instelling die je zelf kiest. En dan kun je daarmee ook bij Zorghond Nederland terecht. 

WMO-vervoer?

Misschien heb je geen eigen vervoer, of ben je niet in staat om op eigen kracht bij ons te komen. Dan is Wmo-vervoer een uitkomst. Dit is bedoeld voor mensen die vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet zelfstandig kunnen reizen. Dit vervoer (per regiotaxi of deeltaxi) kun je ook aanvragen via je gemeente. en natuurlijk kunnen wij je hiermee ook helpen, zodat het snel is geregeld. 

Meer informatie

https://www.s-hertogenbosch.nl/wmo/

https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/ondersteuning-en-zorg/persoonsgebonden-budget/ 

http://www.regiotaxi-shertogenbosch.nl/wmo-vervoerspas

Meer weten over Wmo ... klik hier